Inspektoři nemovitostí odhalí vady domu či bytu včas!

Ušetříte tím statisíce a rizika reklamací.

Přicházíme s revolučními standardy kvalitního bydlení.

Roky zkušeností vyústily v Bytecheck Best Practice.

Aktuality

Soutěžte s BYTECHECKEM o roční předplatné časopisu SOFFA

Připravili jsme si pro Vás soutěž o roční předplatné luxusního designového časopisu SOFFA!

SOUTĚŽ BYLA DNE 5. 3. 2018 UKONČENA A VÝHERCEM SE STAL PAN JAKUB HANÁČEK, GRATULUJEME! 

MAGAZÍN SOFFA JE DVOUMĚSÍČNÍK O DESIGNU A ŽIVOTNÍM STYLU Z PRAHY.

Co musíte udělat, abyste cenu vyhráli?

Jsme firma zabývající se inspekcemi nemovitostí. Naši inspektoři odhalují vady bytů a domů a tím zajišťují, že vy, naši klienti, spokojeně a kvalitně bydlíte, bez ohledu na to, zda bydlíte v nové či starší nemovitosti.

Abyste měli šanci výhru získat, vložte nám do komentáře zde SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK Vámi pořízenou fotografii vady domu nebo bytu, která je něčím zajímavá, nápaditá, zábavná, kuriózní nebo závažná!PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Bytecheck s.r.o. se sídlem
Praha – Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 120 00, IČO: 29296790

Je také provozovatelem facebookové stránky Bytecheck – Inspekce nemovitostí: https://www.facebook.com/Bytecheck/

 1. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 16. 02. 2018 do 05. 03. 2018

 1. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

 1. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nahraje do komentáře pod soutěžní příspěvek: SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK soutěžní foto, které bude obsahovat vadu domu nebo bytu, která je něčím zajímavá, nápaditá, zábavná, kuriózní nebo závažná, a kterou sám vyfotil. 

4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě vícenásobné účasti jednoho uživatele je uživatel ze soutěže vyřazen.

4.3. Vítězem soutěže se stává fotografie s nejvíce reakcemi (nepočítáme komentáře). V případě shodného počtu reakcí u dvou či více fotek o výhře rozhoduje pořadatel soutěže.

 1. Výhry v soutěži

5.1. Výhrou v soutěži je roční předplatné po České republice časopisu Soffa v hodnotě 1550Kč (https://www.soffamag.cz)

5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 1. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.

6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.

 1. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

V Praze dne 15. 02. 2018

Bytecheck s.r.o.

Článek o Bytecheck Best Practice v Hospodářkách

bytechefckaktualita

Současné normy umožňují developerům prodávat byty, se kterými nejsou kupci spokojeni. Reklamace nebývají možné. Bytecheck přichází s řešením a vytváří metodologii správného stavění rezidenčních budov.

Pokračování na webu ihned.cz

Nenechte se napálit!

btck_vybaveniMáte plné právo znát skutečný stav nemovitosti před koupí
Díky inspekci nemovitostí získáte seznam veškerých vad  a rámcové oceněním hodnoty jejich odstranění. Ušetříte tím peníze v řádu desítek až stovek tisíc.

Eliminujeme rizika nepodařených koupí, soudních sporů a nákladů nad rámec Vašeho rozpočtu.

Fotogalerie


 • Sledujte náš seriál s IDNES.cz


  IKEA FAMILY

  IKEA FAMILY


  Stáhnout